Εκδηλώσεις στο καφενείο της Υφανέτ

Θεσσαλονίκη 1912-2012

εκατό χρόνια
ελλάδας,
πατριαρχίας,
καπιταλισμού
είναι αρκετά
Εκδηλώσεις στο καφενείο της Φάμπρικα Υφανέτ
Παρασκευές στις 20.00

Ανιχνεύοντας τους κοινωνικούς
και ταξικούς ανταγωνισμούς,
τις εθνοτικές και έμφυλες συγκρούσεις,
στη Θεσσαλονίκη, κατά το πέρασμα
από τον 19ο στον 20ο αιώνα

27 Απριλίου 2012
Εισαγωγή: Κοινοτικές και εθνοτικές συνθήκες στη Μακεδονία

4 Μαΐου 2012
Η Θεσσαλονίκη στην κόψη των βαλκανικών εθνικισμών (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα)

11 Μαΐου 2012
Πολεοδομική εξέλιξη: Από την πόλη των μαχαλάδων και των εξεγέρσεων στην ιπποδάμεια ρυμοτομία
+ Βαλκανική κουζίνα

18 Μαΐου 2012
Ταξική σύνθεση και εργατικοί αγώνες (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα) και η έμφυλη διάστασή τους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *