κάλεσμα “κουλτούρες των αγώνων”

ΚΑΛΕΣΜΑ
από τις μπάσταρδες με μνήμη
 
 
οι κουλτούρες των αγώνων
ενάντια στη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΣΤΙΣ 18.00
ΣΤΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΥΦΑΝΕΤ
 
 
Η συλλογικότητα Μπάσταρδες με Μνήμη καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να οργανώσουμε καμπάνια με θέμα «οι κουλτούρες των αγώνων». Αφετηρία και στόχευση τόσο η εναντίωση στη διοργάνωση «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» όσο και η επιθυμία και ανάγκη μας την εποχή της κρίσης να αναδείξουμε το ζήτημα της άρθρωσης της κουλτούρας με τους κοινωνικούς αγώνες.
δείτε το κάλεσμα
ή εδώ
μπάσταρδες με μνήμη